Ochrona prawna inwestycji na Ukrainie (zaktualizowany)

Ostatnimi laty organy władzy państwowej na Ukrainie starają się o podwyższenie poziomu obrony praw inwestorów na Ukrainie. Praca w tym kierunku jest i nadal będzie kontynuowana zgodnie z deklarowanymi zamiarami. Postęp w tej kwestii jest wysoko oceniany przez ekspertów, jednak wskazują oni również na kierunki, które potrzebują bardziej skutecznych działań.

W dniu dzisiejszym istnieją już różne schematy i sposoby, pozwalające na zmniejszenie ryzyka inwestowania na Ukrainie. W celu bardziej efektywnego ich stosowania należy analizować aktualną sytuację dokonania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz planowane wyjście z inwestycji.

Jednak zalecamy zwrócić uwagę na kolejne możliwości, które mogą sprawić, iż inwestowanie na Ukrainie będzie bardziej bezpiecznym:

weryfikacja partnera lokalnego w celu podjęcia decyzji o wspólnej inwestycji, ustalenia odpowiednich warunków współpracy (np. zawarcie umowy założycielskiej (w prawie ukraińskim zwanej „korporatywny dogovir”) etc.

monitoring partnera lokalnego w trakcie wykonania zobowiązań przy wspólnej działalności inwestycyjne w celu identyfikacji czynników, będących ryzykiem dla inwestycji we właściwym czasie, ocena możliwości ich wystąpienia oraz odpowiednia reakcja na takie czynniki etc.

weryfikacja stanu prawnego obiektu inwestowania w celu podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji (np. kupna udziału, mienia etc.), ustalenie trybu oraz warunków przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej etc. Wkrótce ukaże się artykuł na temat przeprowadzenia weryfikacji stanu prawnego obiektu inwestowania. Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienie o ukazaniu się artykułu zapraszamy do subskrybowania naszego newslettera.

✔ korzystanie z możliwości ustalenia warunków współpracy z partnerem ukraińskim nie tylko w statucie spółki czy w umowie o kupno udziału, ale również w umowie założycielskiej (w prawie ukraińskim „korporatywny dogovir”), z wykorzystanie stosownych przypisów, które dotyczą ewentualnego rozstrzygnięcia sporów inwestycyjnych;

✔ wprowadzenie efektywnych ograniczeń w celu niedopuszczenia straty udziału w spółce wbrew woli inwestora (np. wprowadzenia zakazu przeniesienia prawa własności na udział w spółce etc.);

✔ korzystanie z obecnych możliwości zabezpieczenia zobowiązań oraz przeniesienia rozstrzygnięcia ewentualnych sporów inwestycyjnych do sądów oraz arbitraży w innych państwach;

✔ wprowadzenia efektywnych ograniczeń dla kierownictwa spółki w celu niedopuszczenia straty pieniędzy lub mienia (np. wprowadzenie odpowiednich ograniczeń do rejestrów państwowych, stosowanie dwóch podpisów na dokumentach oraz dla dokonania przelewu pieniędzy);

✔ korzystanie z możliwości uzyskania w krótkim terminie informacji o dokonaniu czynności dotyczących spółki lub nieruchomości, posiadanych przez inwestora, w celu szybkiego wznowienia praw inwestora jeżeli owe zostały zmienione bez zgody inwestora;

✔ wykorzystanie oferowanych przez przepisy prawne możliwości ochrony praw inwestora (np. zaskarżenie działalności organów państwowych do sądów, organów nadzorujących, komisji rządowych, w tym do komisji do ochrony praw biznesu) oraz korzystanie z mechanizmów ochrony praw inwestorów ustalonych przez umowy międzynarodowe, które zobowiązują na Ukrainie etc. 

Oczywiście, wyżej wspomniane schematy obrony praw inwestorów na Ukrainie nie są opisane szczegółowo i wyczerpująco.

Poza tym, zadeklarowane intencje władz ukraińskich przewidują dynamiczne wprowadzanie krok po kroku nowych narzędzi i sposobów, które będą mogły zrobić proces inwestowania na Ukrainie jeszcze bardziej bezpiecznym i dostępnym zarówno dla obecnych, jak i nowych inwestorów gospodarki ukraińskiej.  Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.    

AGENSTI. LEGAL&TAX jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI. LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI. LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Biuro R&D na Ukrainie: podstawowe kroki, niezbędne do planowania otwarcia biura

Obrona praw właściciela znaku towarowego na Ukrainie

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Copyright © 2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.