Regulamin

Wszelkie artykuły na niniejszym portalu internetowym zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane, jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie i nie mają charakteru reklamy.Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści artykułów. Odwiedzający portal internetowy powinien zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach, w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.Agencja stara się umieszczać w niniejszym portale internetowym materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa oraz podatków, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.Agencja zastrzega, iż wszystkie materiały na portale internetowym są objęte ochroną przewidzianą zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z materiałów strony internetowej jest dozwolone tylko pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową odpowiedniego artykułu na portalu internetowym Agencji.Kopiowanie, zwielokrotnianie i inne formy korzystania z materiałów wykraczające poza granice dozwolone bez zgody Agencji jest zabronione. O zgodę Agencji można się zwrócić za pomocą formularza kontaktowego na portale internetowym. Odpowiedź zostanie udzielona jak najszybciej.Agencja ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz oświadczenia do Agencji mogą być skierowane na adres poczty elektronicznej podany w sekcji Kontakt.Regulamin wchodzi w życie dnia 1.01.2020 r.Copyright © 2012-2022 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu, Polityki prywatności oraz Umowy o zachowaniu poufności.