Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media (zaktualizowany)

NABYCIE BIZNESU (MIENIA) NA UKRAINIE

Nabycie większości biznesów oraz mienia, w tym mienia nieruchomego lub działki, na terenie Ukrainy przez obywateli RP lub osób prawnych z Polski, za niewielką ilością wyjątków (np. ustawodawstwo antymonopolowe), nie jest ograniczone i nie potrzebuje pobrania zgody organów państwowych na Ukrainie lub przeprowadzania specjalnej procedury. Chociaż także istnieją odrębne ograniczenia, specjalne procedury oraz określone zakazy na posiadanie odrębnego mienia przez obcokrajowców oraz zagranicznych osób prawnych (nr. istnieje zakaz posiadania działek rolnych oraz jest odrębna procedura uzyskania pozwolenia na dzierżawę działki (innej niżeli działka rolna), która jest własnością państwa lub samorządu terytorialnego). W niektórych przypadkach przepisy prawa, które wprowadzają ograniczenia lub zakazy, nie są wystarczająco precyzyjne.  

USTAWODAWSTWO DEWIZOWE NA UKRAINIE

Ustawodawstwo walutowe na Ukrainie przewiduje możliwości inwestowania w walucie z-za granicy, zaciąganie kredytów w bankach zagranicznych oraz otrzymanie pożyczek oprocentowanych od innych nierezydentów, a także możliwość dokonania wypłat procentów oraz dywidend poza granicy Ukrainy. Kwestie dotyczące opodatkowania procentów oraz dywidend inwestorów z Polski potrzebują uwzględnienia według Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 r.  Na Ukrainie nie ma obowiązku rejestracji kredytów/pożyczek w walucie zaciągniętych u nierezydentów. Nie ma również obowiązku sprzedaży waluty otrzymanej w ramach działalności inwestycyjnej lub gospodarczej. Nacjonalny Bank Ukrainy ma też prawo do wprowadzenia ograniczeń walutowych, z którego on już korzystał niejednokrotnie.

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA UKRAINIE

Generalnie spółka, zarejestrowana na terenie Ukrainy, nie potrzebuje odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Ukrainy związanego z obecnością w kapitale zakładowym obcokrajowca. Ustawodawstwo przewiduje odrębne ograniczenia oraz zakazy na prowadzenie działalności w określonych strefach gospodarki (nr. istnieje zakaz na działalność kasyna). Dla większości rodzajów działalności gospodarczej na Ukrainie nie jest potrzebna licencja. Chociaż szereg rodzajów działalności gospodarczej potrzebuje licencji (nr. licencja potrzebna dla prowadzenia praktyki lekarskiej, pośrednictwa w zatrudnieniu za granicą oraz dla przetwarzania odpadów). Ustawodawstwo przewiduje otrzymanie zezwoleń na wykonanie odrębnych czynności (nr. zezwolenie na budownictwo hali) oraz wymaga spełnienia warunków prowadzenia działalności, które są kontrolowane przez organy państwowe (np. straż pożarną).

ZAOPATRZENIE W MEDIA NA UKRAINIE

Ustawodawstwo Ukrainy nie przewiduje obowiązku organów państwowych, samorządów terytorialnych oraz sprzedawców mediów zaopatrzenia biznesu w media oraz w komunikacje konieczne do otrzymania mediów (za niewielu wyjątkami). Zaopatrzenie zakładów w prąd, wodę oraz inne media jest całkowicie po stronie kupującego media. Inwestor również ponosi koszty zaopatrzenia w komunikacje konieczne do otrzymania mediów, w tym - komunikację usytuowane poza granicami własnego zakładu (tak zwane „wykonanie warunków technicznych”.). Treść i zakres „warunków technicznych” określane są przez sprzedawcę mediów i zwykle są one dość kosztowne.  Sprzedawcy mediów w Ukrainie ogólnie są monopolistami.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

•  Inwestycje na Ukrainie : umowy, arbitraż

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 03 lutego 2020 roku.

Copyright © 2017-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.