Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja (zaktualizowany)

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

Osoba prawna, która jest rezydentem Ukrainy, nie potrzebuje odrębnego zezwolenia na zatrudnienie pracowników, zarówno jak i obywatele Ukrainy z powodu obecności w swoim kapitale zakładowym obcokrajowcy lub osoby prawnej, która nie jest rezydentem Ukrainy. Jednak w celu zatrudnienia obcokrajowców na Ukrainie należy otrzymać specjalne zezwolenie na pracę (dla każdego pracownika osobno). O zezwolenie ubiega się tylko pracodawca. Otrzymanie takiego zezwolenia jest odrębną procedurą przeprowadzoną przez organ państwowy której skutkiem może być tak decyzja o udzieleniu zezwolenia, jak i odmowa udzielenia zezwolenia na pracę. Skuteczne przeprowadzenie procedury otrzymania zezwolenia potrzebuje rzetelnego przygotowania niezbędnych dokumentów. Także istnieją odrębne procedury rejestracji cudzoziemców na terenie Ukrainy oraz udzielenia prawa na czasowy lub stały pobyt cudzoziemca na Ukrainie. Takie procedury są przeprowadzane przez organ państwowy i wymagają stosownego wypełnienia niezbędnych formalności .

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Generalnie zakup towarów, usług oraz zlecanie robót za środki państwowe odbywa się przez hybrydowy system zakupów elektronicznych ProZorro. Zapoznać się z systemem ProZorro, a także pobrać analitykę dotyczącą zakupów można na stronie internetowej ProZorro .

PRYWATYZACJA

Ustawodawstwo Ukrainy przewiduje dwa rodzaje prywatyzacji - małą i dużą.

Mała prywatyzacja jest stosowana do obiektów o wartości do 250 milionów hrywien i przeprowadzana za pomocą już wspomnianej platformy elektronicznej ProZorro.

Duża prywatyzacja jest stosowana do przedsiębiorstw o wartości powyżej 250 milionów hrywien. Cena wyjściowa zostaje określona przez zewnętrznego doradcę lub Komitet aukcyjny zgodnie z metodologią wyceny zaaprobowaną przez rząd Ukrainy.

Wśród przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży w trakcie dużej prywatyzacji w tym roku są m.in. elektrownie i elektrociepłownie, zakłady azotowe, kopalnie rud i zakłady przetwórstwa tytanu, a także operatorzy energetycznych sieci dystrybucyjnych.

Przepisy prawa Ukrainy przewidują możliwość stosowania regulacji Anglii i Walii do umów kupna-sprzedaży obiektów dużej prywatyzacji, a także możliwość rozwiązywania ewentualnych sporów w międzynarodowych sądach handlowych (np. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie).

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media (zaktualizowany)

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

•  Inwestycje na Ukrainie : umowy, arbitraż

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 12 lutego 2020 roku.

Copyright © 2016-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.