Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE (zaktualizowany)

PODATKI ORAZ ZASADY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z UKRAINY

Podstawowe rodzaje podatków na Ukrainie to CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), podatek od towarów i usług PTU (VAT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Podatek dochodowy od osób prawnych w podstawowej stawce wynosi 18%.  Osoby prawne, których roczny dochód nie przekracza 5 mln UAH, mogą zostać płatnikiem podatku jednolitego (uproszczone zasady opodatkowania) w wysokości 3% od dochodu (dla płatnika PTU ) lub 5% od dochodu (dla osób, które nie są płatnikami PTU). Istnieje szereg ograniczeń oraz zakazów by zostać płatnikiem podatku jednolitego (np. płatnikiem nie może zostać osoba w kapitale zakładowym której jest osoba prawna, która nie jest płatnikiem podatku jednolitego i posiada udział w wysokości 25 % i więcej).

Podatek od towarów i usług PTU (VAT) w podstawowej stawce wynosi 20% (dla eksportu– 0%). Funkcjonuje Jednolity rejestr faktur podatkowych PTU oraz odrębny system kont dla rozliczenia PTU.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w podstawowej stawce wynosi 18%. Oprócz tego na dochód osób fizycznych jest jeszcze doliczany podatek „wojskowy” w wysokości 1,5%. Z pensji zostaje również opłacana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie społeczne w celu zabezpieczenia emerytalnego w wysokości 22%.

Dywidenda są opodatkowywane w podstawowej stawce w wysokości 5% ( dla firm-płatników podatku CIT na ogólnych zasadach) lub 9% (dla firm-płatników podatku jednolitego).

System podatkowy na Ukrainie przewiduje jeszcze nie małą ilość innych podatków oraz należności na rzecz skarbu państwa oraz samorządów terytorialnych, np. akcyza, podatek od nieruchomości, podatek na ziemię, ekologiczny podatek etc. Kwestie dotyczące opodatkowania dochodów inwestorów z Polski potrzebują uwzględnienia według Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 12 stycznia 1993 r.

UMOWA O STREFIE WOLNEGO HANDLU MIĘDZY UKRAINĄ A UE

Umowa między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) przewiduje szereg preferencji, w tym stawkę zerową na określoną ilość towarów pochodzących z Ukrainy. Z informacją o całkowitej ilości oraz saldzie kontyngentów taryfowych na bieżąco można zapoznać się na stronie internetowej Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy . W przypadku przekroczenia ustalonego kontyngentu taryfowego są określone kwoty należności celnych na przywożone towary pochodzące z Ukrainy. Aktualne stawki celne na importowane z Ukrainy towary są udostępnione na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Aby skorzystać z preferencji DCFTA towar musi pochodzić z Ukrainy oraz odpowiadać regułom pochodzenia według protokołu 1 DCFTA. Dokumentem potwierdzającym w ramach DCFTA preferencyjny charakter pochodzenia towarów o wartości równej lub przekraczającej 6 000 euro jest świadectwo EUR.1, a dla towarów, których wartość nie przekracza 6 000 euro - deklaracja na fakturze.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : umowy, arbitraż

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 03 stycznia 2020 roku.

Copyright © 2017-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.