Inwestycje na Ukrainie : umowy, arbitraż (zaktualizowany)

ZAWIERANIE UMÓW NA UKRAINIE

Umowa w formie pisemnej jest podstawowym dokumentem, który reguluje stosunki prawne pomiędzy stronami w trakcie prowadzenia biznesu na Ukrainie, oprócz określonych przypadków kiedy umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego (nr. umowa kupna-sprzedaży mienia nieruchomego, działki). Niezbyt często prowadząc działalność gospodarczą na terenie Ukrainy przedsiębiorcy też korzystają z możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej, chociaż taka możliwość istnieje już od lat.

Podczas założenia lub w trakcie działania spółki założyciele (właściciele) mogą zawrzeć umowę założycielską (w prawie ukraińskim zwaną „korporatywny dogovir”). Obecność takiej umowy nie jest konieczna. Ma ona moc prawną tylko kiedy jest zawarta w formie pisemnej. Treść umowy określają strony umowy, ale nie może ona być sprzeczna z prawem ukraińskim. Aby uzyskać przybliżoną strukturę umowy założycielskiej prosimy wpisać swoje dane do formularza kontaktowego .

W trakcie prowadzenia swojej działalności spółka nie potrzebuje wypełnienia jakichś szczególnych warunków lub czynności dla zawarcia umów gospodarczych na terenie Ukrainy tylko z powodu obecności w kapitale zakładowym obcokrajowcy. Czyli obowiązują w takim wypadku ogólne przepisy prawa ukraińskiego, stosowane też w zakresie zawarcia, wywiązania oraz zaprzestania umów.

W ukraińskim prawie cywilnym istnieje zasada swobody umów, a więc strony mogą samodzielnie określać warunki umów, które jednak nie mogą być sprzeczne z prawem ukraińskim.  

Przepisy przewidują również możliwość stosowania do umowy między rezydentem a nierezydentem Ukrainy innego niż ukraińskie prawa materialnego. Jednak są też wyjątki, kiedy w określonych wypadkach może być stosowane tylko i wyłącznie prawo ukraińskie (np. kupno i sprzedaż nieruchomości usytuowanej na terenie Ukrainy).

ARBITRAŻ Z KONTRAHENTEM Z UKRAINY

Generalnie sądy gospodarcze na Ukrainie rozstrzygają ewentualne spory w biznesie. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule o windykacji sądowej na Ukrainie .

Przepisy prawa ukraińskiego także przewidują możliwość umieszczenia w umowie między rezydentem a nierezydentem Ukrainy tzw. klauzuli arbitrażowej. Klauzula arbitrażowa – to zgoda stron na rozstrzygnięcie ewentualnego sporu poprzez określony sąd (nr. określony sąd do spraw gospodarczych w Polsce lub Ukrainie) lub arbitraż (nr. Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie lub w Londynie) ze stosowaniem uwzględnionego przez strony prawa procesowego. Generalnie strony nie są ograniczone w wyborze sądu lub arbitrażu, oprócz przypadków określonych prawem, które jest obowiązkowe do stosowania przez strony (nr. przez prawo Ukrainy lub Polski) lub ograniczenia ustalone regulaminem działalność określonego arbitrażu.

Uznanie i wykonanie orzeczeń arbitrażowych gwarantuje Konwencja Nowojorska, której stronami są Ukraina i Polska. Wykonywanie orzeczeń arbitraży na Ukrainie w sprawach majątkowych poprzez egzekucje komornicze jest możliwe po ich uznaniu przez odpowiedni sąd na Ukrainie

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 03 lutego 2020 roku.

Copyright © 2017-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.