AGENCJA--WSPARCIA--HANDLU--I--INWESTYCJI

oferujemy

wsparcie--biznesu--oraz -inwestorów--na--Ukrainie

online зmożliwości

zapoznać się z ofertą, ootrzymać bezpłatną wycenę usługi, цnawiązać współpracę, -otrzymać wsparcie,ppobrać bezpłatną informację prawną o biznesie oraz inwestycjach na Ukrainie etc.

 

 • Jak zamówić usługę?

  W celu zamówienia usługi wystarczy opisać pytanie w formularzu kontaktowym, uzyskać bezpłatną wycenę usługi, zaakceptować wskazaną cenę i zawrzeć umowę o świadczenie usługi.

 • Jak dowiedzieć się cenę usługi?

  Aby uzyskać bezpłatną wycenę usługi, wystarczy przejść do formularza kontaktowego, podać swój adres e-mail (dla uzyskania odpowiedzi) i opisać pytanie. Drogą elektroniczną wyślemy bezpłatną wycenę usługi.

 • W jaki sposób usługi są świadczone?

  Agencja oferuje świadczenie usług na Ukrainie na stałe, w tym także w naszym biurze we Lwowie. Świadczymy też usługi online za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub jednego z komunikatorów (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram).

 • Jakie usługi świadczymy?

  Aby zapoznać się z listą świadczonych usług, przejdź do Oferty na stronie głównej.Jeżeli wśród dostępnych usług nie znajdziesz potrzebnej usługi, należy przejść do formularza kontaktowego, podać adres e-mail dla uzyskania odpowiedzi, i opisać swoje pytanie. Zrobimy od siebie wszystko aby pomóc w rozwiązaniu twojego problemu, nawet jeśli obecnie takiej usługi nie mamy wśród oferowanych.

DOSTĘPNOŚĆ-----SKUTECZNOŚĆ-----POUFNOŚĆ

Oferta dla biznesu oraz inwestorów na Ukrainie

EKSPORT na Ukrainę

usługi prawne oraz doradztwo podatkowe, weryfikacja partnera biznesowego, kontrakty eksportowe, ochrona znaku towarowego, monitoring kontrahenta, procedury celne oraz inne formalności eksportowe, windykacja długów i należności B2B

IMPORT z Ukrainy

weryfikacja partnera biznesowego, kontrakty importowe, strefa wolnego handlu z UE, usługi prawne oraz doradztwo podatkowe, monitoring kontrahenta, procedury celne oraz inne formalności importowe, windykacja długów i należności B2B

KOOPERACJA na Ukrainie

usługi prawne oraz doradztwo podatkowe, kontrakty oraz umowy, zezwolenia, zakup działki oraz nieruchomości, wsparcie w trakcie budownictwa i prowadzenia działalności produkcyjne, komunikacja z władzami państwowymi, rekrutacja pracowników

INWESTYCJE na Ukrainie

due diligence (badania) stanu prawnego oraz podatkowego inwestycji (biznesu, spółki, nieruchomości, działki etc.), opracowanie oraz zrealizowanie schematu nabycia, inwestycji, zarządzania inwestycją oraz wyjścia z inwestycji

06

R&D biuro na Ukrainie

organizacja biura R&D, rekrutacja pracowników, kontrakty i umowy, usługi prawne oraz doradztwo podatkowe, wynajem biura, otrzymywanie zezwolenia na pracę, ochrona własności intelektualnej, synchronizacji wewnętrznej polityki biura

ZNAK TOWAROWY

rejestracja znaku towarowego na Ukrainie, przeniesienie praw do wykorzystania znaku towarowego (licencja), monitoring używania znaku towarowego, przywrócenie naruszonych oraz ochrona praw właściciela znaku towarowego

DORADZTWO PODATKOWE

bieżące doradztwo podatkowe na Ukrainie, przygotowanie do kontroli podatkowej, wsparcie przy kontroli i postępowaniu podatkowym, audyt podatkowy, due diligence podatkowe, doradztwo w unikaniu podwójnego opodatkowania

OBSŁUGA KSIĘGOWA

kompleksowa obsługa księgowa (outsourcing księgowy) na Ukrainie, odrębne usługi księgowe w określonym zakresie, doradztwo księgowe, nadzór nad księgowością, audyt finansowy, badania sprawozdań finansowych

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

kompleksowa obsługa prawna na Ukrainie, bieżące doradztwo korporacyjne, prawo spółek, analiza oraz sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, wsparcie w trakcie uzyskania zezwolenia na pracę, informowanie o nowych regulacjach prawnych etc

REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH ORAZ W SPRAWACH KARNYCH

reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami na Ukrainie, w tym zaskarżenie działań lub bezczynności organów podatkowych, służb celnych, pełnomocnictwo w zakresie spraw karnych, usługi adwokata

WSPARCIE UZNANIA I WYKONANIA ORZECZEŃ POLSKICH SĄDÓW

przeprowadzenie analizy orzeczeń na zgodność z wymaganiami uznania i wykonania na Ukrainie, przygotowanie niezbędnych dokumentów, reprezentowanie przed sądem oraz w trakcie egzekucji komorniczej

PRZEDSTAWICIELSTWO na Ukrainie

wykonanie czynności prawnych na Ukrainie w imieniu polskich osób prawnych oraz przedsiębiorców na każdym etapie: założenia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej

WERYFIKACJA PARTNERA BIZNESOWEGO

sprawdzenie rzetelności kontrahenta na Ukrainie, ustalenia stanu majątkowego, ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta, stały monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

ecommerce, commerce, installments, debt, date, tax, pawn

WINDYKACJA DŁUGÓW I NALEŻNOŚCI B2B

windykacja przedsądowa (polubowna) na Ukrainie, windykacja sądowa, wspomaganie czynności egzekucyjnych, obsługa postępowań upadłościowych, wsparcie w trakcie sprzedaży długu kontrahentów z Ukrainy

KOMUNIKACJA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI

komunikacji w sprawach biznesu oraz inwestycji z władzami państwowymi oraz samorządami terytorialnymi na Ukrainie, między innymi w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych, uzyskania zezwoleń, pozwoleń, etc, regulatory compliance

ZORGANIZOWANIE USŁUG WSPIERAJĄCYCH

zorganizowanie usług wspierających w zakresie działalności Agencji na Ukrainie, między innymi usług notariusza, usług wyceny biznesu, nieruchomości etc., usług windykatora terenowego etc.

Brak oferty, uwaga, sugestia

Agencja zawsze dba o rozszerzenie oferty niezbędnych usług dla biznesu oraz inwestorów na Ukrainie. Będziemy wdzięczni za uwagi, sugestie oraz zapytania w zakresie działalności Agencji. Bezpłatnie oszacujemy możliwość zaoferowania usługi, której nie ma w ofercie.

Współpraca w trakcie wsparcia biznesu oraz inwestorów na Ukrainie

Agencja oferuje współpracę wszystkim zainteresowanym podmiotom we wsparciu polskiego biznesu oraz polskich inwestorów na Ukrainie. Agencja współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, audytorami, doradcami podatkowi, komornikami, firmami konsultingowymi oraz innymi podmiotami w trakcie wsparcia biznesu oraz inwestorów na Ukrainie.Agencja również proponuje nawiązanie współpracy w trakcie wsparcia ukraińskiego biznesu oraz ukraińskich inwestorów w Polsce.Chętnie udzielimy dodatkowych informacji oraz odpowiemy na wszelkie pytania związane z działalnością Agencji. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt.

Коntakt

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

E-mail

moc.liamg%40lagel.itsnega

Telefon, Scype,Viber, WhatsApp, Telegram

+38 063 18 34 894

Telegram channel /E-mail wysyłka

Korzystanie z wysyłki daje możliwość w pierwszej kolejności otrzymać artykuł na interesujący temat oraz aktualną informację w zakresie działalności Agencji.

Biuro na Ukrainie

ulica Beryndy, 3 , 79000, Lwów

O nas

offline na Ukrainie na stałe

pracujemy na Ukrainie na stałe, czekamy w naszym biurze we Lwowie oraz zapewnimy wsparcie w zakresie działalności Agencji na terenie Ukrainy (oprócz terenów okupowanych)

002-icon-design

online obsługa

oferujemy obsługę online bez konieczności wyjazdu na Ukrainę poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub przez messengery (Scype, WhatsApp, Viber, Telegram)

20-letnie doświadczenie

korzystamy z ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego na Ukrainie adwokatów, radców podatkowych, audytorów oraz księgowych

zasady etyki adwokackiej, NDA, RODO

stosujemy obowiązujące zasady etyki adwokackiej, zachowujemy poufność (NDA) oraz zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z RODO

ubezpieczenie odpowiedzialności

posiadamy dobrowolne ubezpieczenie przez PZU odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności na terenie Ukrainy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych

obsługa w języku polskim

kontakt mailowy, telefoniczny lub przez messengery zapewnia specjalista, który posługuje się językiem polskim, zapewnimy również przekazanie dokumentów w języku polskim

bezpłatna wycena

przeprowadzimy bezpłatną wycenę naszego wynagrodzenia, które może być zapłacone w różnorodny sposób rozliczenia: ryczałtowe, stały ryczałt miesięczny (kwartalny), godzinowe oraz „success fee”

wynagrodzenie

wynagrodzenie Agencji może być zapłacone w polskich złotych (PLN) na konto bankowe w Kredobanku (100% PKO Bank Polski SA) w ustalonym wcześniej sposobie rozliczenia.

Artykuły

Agencja na bieżąco zamieszcza na swoim portalu internetowym informacje prawne, które dotyczą biznesu oraz inwestycji na Ukrainie. Jeżeli wśród artykułów brakuje interesującego tematu, w zakresie działalności Agencji, prosimy zgłosić interesującą kwestię.Aby otrzymywać zawiadomienie o nowym artykułe na interesujący temat lub o nowej aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji.Obecne artykuły

Artykuły, które pojawią się wkrótce

wkrótce

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań przez partnera biznesowego z Ukrainy

wkrótce

Inwestycje na Ukrainie: działki rolne

wkrótce

Biznes w trakcie wojny na Ukrainie 


● Jeżeli wśród artykułów brakuje interesującego tematu, w zakresie działalności Agencji, prosimy zgłosić interesującą kwestię.

● Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram

● Agencja chętnie udzieli dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na interesujące pytania w zakresie działalności Agencji w trakcie stałej współpracy z zainteresowanymi osobami. 

● Agencja oferuje współpracę w zakresie działalności Agencji wszystkim zainteresowanym we wsparciu polskiego biznesu oraz polskich inwestorów na Ukrainie. Prosimy o kontakt w celu nawiązania współpracy przez formularz kontaktowy.

Otrzymywać zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu lub o nowej informacji w zakresie działalności Agencji

otrzymywać Telegram wysyłke 


Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.

Formularz kontaktowy

Agencja zachowuje konfidencyjność (NDA) oraz zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z RODO. Korzystanie z formularzanie powoduje powstania zobowiązań finansowych przed Agencją.

Dodać files - .jpg, .pdf, .doc, ...

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.


* Akceptując Politykę prywatności oraz Regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencje moich danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencji na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail informacji drogą elektroniczną, stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204), a także wyrażam zgody na otrzymywanie na podany w formularzu kontaktowym numer telefonu informacje o charakterze marketingowym, tym samym wyrażam zgodę na używanie przez Agencje telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ustawy RP Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).