Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań (zaktualizowany)

Jakościowo przeprowadzony monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań pozwala uniknąć zwiększenia wydatków oraz w dużym stopniu powiększa efektywność windykacji należności na Ukrainie.

Monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań, między innymi pozwala:

а/ uniemożliwić lekceważenie wykonywania zobowiązań we właściwym czasie poprzez wczesne zawiadomienie kontrahenta; ważnym jest też, by podobne przypominanie nie tylko doprowadziło do realizacji zobowiązań we właściwym czasie, a też zostało wykonane w formie i w sposób, które są potrzebne do windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy (więcej w artykule Windykacja sądowa na Ukrainie);

b/ wcześnie identyfikować czynniki, będące ryzykiem dla realizacji zobowiązań we właściwym czasie i ocenić możliwości ich wystąpienia;

c/ odpowiednio i we właściwym czasie zareagować na czynniki, które wiarygodnie spowodują niewykonanie zobowiązań, w tym poprzez unikanie dodatkowych strat (na przykład poprzez zatrzymanie eksportu towarów, usług, prac budowlanych lub zapobieganie wypłacie zaliczki w przypadku importu) oraz poprzez stosowanie zabezpieczenie w odniesieniu do istniejących zobowiązań kontrahenta;

d/ uzyskać lub sporządzić dokumenty, potwierdzające naruszenie warunków umowy w taki sposób i przy pomocy takich środków, które są potrzebne do stosowania zabezpieczenia wykonania zobowiązań oraz do windykacji sądowej;

e/ poinformować kontrahenta o popełnionym naruszeniu warunków wykonania zobowiązań (na przykład o opóźnieniu płatności) i zachęcanie do ich wykonania (w przypadku, gdy analiza ryzyka pokazuje wysoką wiarygodność efektywności wymienionych czynności); ważnym jest też, by podobne przypominanie nie tylko zachęcało kontrahenta do realizacji zobowiązań, a też zostało wykonane w formie i w sposób, które są potrzebne do windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;

f/ realizować środki zabezpieczenia zobowiązań w celu ochrony interesów;

g/ wykonać we właściwym czasie formalne procedury dla rozpoczęcia procedury windykacji sądowej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, egzekucji komorniczej (więcej w artykule Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie) czy postępowania upadłościowego;

h/ wykonać wszystkie formalności w celu sformułowania oferty dla sprzedaży długu firmie faktoringowej, w tym przeprowadzenie wyceny długu, lub dla zwrócenia się do firmy ubezpieczeniowej czy firmy, która zabezpiecza eksport w celu uzyskania odszkodowania. Jakościowo przeprowadzony monitoring kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań oraz fachowe wykonanie koniecznych czynności prawnych pozwala uniknąć zwiększenia wydatków oraz w dużym stopniu powiększa efektywność windykacji należności na Ukrainie .

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie 

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne 

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Inwestycje na Ukrainie: założenie firmy

•  Inwestycje na Ukrainie: nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 11 lutego 2020 roku.

Copyright © 2014-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.