Inwestycje na Ukrainie : założenie firmy (zaktualizowany)

Inwestowanie na rynkach poszczególnych krajów zawsze wiąże się z zaletami tych krajów. Jednak każdy kraj ma nie tylko swoje plusy pod względem inwestycji, a też minusy oraz ryzyka. Ukraina nie jest wyjątkiem. Planując inwestować na Ukrainie należy pamiętać, że ma ona zarówno zalety, jak i wady (ryzyka), a podstawową rzeczą jest to, że podejście do biznesu w Ukrainie ma swoje osobliwości.

Najczęściej wśród zalet inwestycji na Ukrainie wymienia się dostęp do surowców i ludzi (kwalifikacje pracowników), umiarkowany koszt pracy, duży rynek wewnętrzny i położenie geograficzne (w tym dość łatwy dostęp do unijnego rynku zbytu oraz preferencje związane z Umową między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA).

Jeśli chodzi o przeszkody (ryzyka), to wspomina się najczęściej korupcję, ukraińskie sądy, organy podatkowe, służby celne oraz służby siłowe. Ważnym jest tutaj również trwający proces wprowadzania nowych ustaw, reform, które miałyby ułatwić działalność inwestycyjną i biznesową na Ukrainie.

Ostatnimi laty najbardziej atrakcyjne sektory ekonomii ukraińskiej z punktu widzenia inwestorów to: rolnictwo, branża IT oraz energetyka (w pierwszej kolejności energetyka odnawialna).

Jednak sytuacja dotycząca wad i ryzyka dla biznesu na Ukrainie się zmienia. Dlatego ważnym jest nie tylko dysponować pełnymi, wiarygodnymi informacjami o planowanym sektorze inwestycyjnym w celu określenia i wdrożenia optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej na Ukrainie, ale także obserwować zachodzące i planowane zmiany, by korzystać z nowych możliwości inwestycyjnych na Ukrainie.

Oczywiście realizacja każdego projektu inwestycyjnego wymaga analizy jego cech poszczególnych, ponieważ należy wybrać i dostosować optymalne kroki realizacji każdego etapu projektu (перехід на форму звернення).

Jednak są też informacje ogólne, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem planowania inwestycji. Można je znaleźć w niniejszym oraz innych artykułach dotyczących inwestowania na Ukrainie na naszym portalu internetowym.

ZAŁOŻENIE FIRMY NA UKRAINIE

Prawo ukraińskie nie przewiduje ograniczeń co do formy prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie przez obcokrajowców. Najczęściej wybierana forma prowadzenia biznesu to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. TOW ).

Ustawodawstwo Ukrainy, z niewielką ilością wyjątków, nie przewiduje ograniczeń, zezwoleń lub odrębnych procedur dla założenia lub nabycia udziału w Sp. z o.o. przez cudzoziemców – w tym obywateli RP lub osób prawnych z Polski. Chociaż są również ograniczenia (np. beneficjentem końcowym operatora obsługi klientów wielokanałowej sieci cyfrowej na obszarze całego państwa może być tylko obywatel Ukrainy).

Obywatele Polski oraz osoby prawne z Polski prawie zawsze mają możliwość założenia spółki na Ukrainie bez koniecznego udziału w kapitale zakładowym partnera lokalnego. Kapitał zakładowy spółki może symbolicznie wynosić 1 hrywnę.

Dla założenia spółki na Ukrainie obywatel Polski ma otrzymać numer identyfikacji podatkowej w urzędzie podatkowym na Ukrainie. Jest to prosta i bezpłatna procedura. Wystarczy oświadczenie o NIP w języku ukraińskim oraz przetłumaczony na język ukraiński dowód osobisty oraz paszport. Procedura ta może zostać przeprowadzona przez oficjalnego przedstawiciela.

W trakcie założenia spółki założyciele mogą zawrzeć umowę założycielską (w prawie ukraińskim „korporatywny dohovir”), żeby ustalić szczególne warunki współpracy. Przybliżony wzór umowy założycielskiej można pobrać na naszym portalu internetowym przez formularz kontaktowy .

Procedura podpisania dokumentów w celu założenia spółki, w tym statutu spółki, oraz rejestracja państwowa spółki mogą zostać załatwione w ciągu jednego dnia bez koniecznej obecność założycieli na Ukrainie. Przybliżony wzór statutu można pobrać na naszym portalu internetowym przez formularz kontaktowy .

Warto także wiedzieć że aport do kapitału zakładowego nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a mienie, które zostało sprowadzone na Ukrainę jako aport do kapitału spółki, jest zwolnione od cła wwozowego .

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Inwestycje na Ukrainie : nabycie biznesu (mienia), waluta, zezwolenia, media

•  Inwestycje na Ukrainie : zatrudnienie pracowników, zamówienia publiczne, prywatyzacja

•  Inwestycje na Ukrainie : podatki, unikanie podwójnego opodatkowania oraz strefa wolnego handlu z UE

•  Inwestycje na Ukrainie : umowy, arbitraż

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę  oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 25 lutego 2020 roku.

Copyright © 2014-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.