Egzekucja komornicza na Ukrainie, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie (zaktualizowany)

Przymusowe wykonanie orzeczeń sądu na Ukrainie jest obowiązkiem państwowej służby wykonawczej. W określonych przypadkach orzeczenia sądu na Ukrainie mogą zostać przymusowo wykonane również przez komornika prywatnego.

Efektywność egzekucji komorniczej zależy od stopnia profesjonalizmu wykonania czynności, poprzedzających postępowanie komornicze, a właściwie:

•  działalności prewencyjnej (więcej w artykule Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne );

•  monitoringu kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań (więcej w artykule Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań );

•  windykacji sądowej (więcej w artykule Windykacja sądowa na Ukrainie ).

Przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej w celu jej efektywnego przebiegu należy zapewnić:

•  posiadanie przez dłużnika aktywów, wystarczających i umożliwiających spełnienie wymagań wierzyciela (więcej w artykule Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie ;

•  obecność ważnego dokumentu wykonawczego, niezbędnego do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. 

Większość przepisów dotyczących egzekucji komorniczej na Ukrainie znaleźć można w Ustawie o postępowaniu komorniczym. Odrębne normy prawne umieszczone są również w szeregu innych aktów prawnych.

Z innych warto zwrócić szczególną uwagę na następne regulacje:

•  dokumenty wykonawcze do przymusowego wykonania orzeczeń sądu można składać w ciągu trzech lat; 

•  wykonywanie orzeczeń polskich sądów oraz arbitraży na Ukrainie w sprawach majątkowych jest możliwe po ich uznaniu przez ukraiński sąd; wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia może być złożony bezpośrednio we właściwym sądzie na Ukrainie lub też za pośrednictwem sądu, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji; orzeczenie podlega uznaniu i wykonaniu jeżeli jest wykonany szereg warunków, między innymi:

- według prawa Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenie jest prawomocne i wykonalne; - orzeczenie zostało wydane przez właściwy sąd Rzeczpospolitej Polskiej;

- pozwany nie był pozbawiony możności obrony swoich praw;

- sprawa między tymi samymi stronami o to samo roszczenie nie została już prawomocnie osądzona przez jakikolwiek sąd w Ukrainie;

- orzeczenie organu państwa trzeciego między tymi samymi stronami i o to samo roszczenie nie było już uznane lub wykonane na Ukrainie; 

- przy wydaniu orzeczenia przez Polski sąd stosowano prawo właściwe.

Brak jednego z warunków uniemożliwi uznanie oraz wykonanie orzeczenia polskiego sądu na Ukrainie.

•  wykonawca prywatny przyjmuje dokumenty egzekucyjne w lokalizacji dłużnika - osoby prawnej lub w lokalizacji majątku dłużnika; po wszczęciu postępowania egzekucyjnego prywatny wykonawca może podejmować działania na terenie całej Ukrainy; 

•  podczas wykonywania egzekucji, zgodnie z ogólną zasadą poborca wpłaca zaliczkę w wysokości 2 procent kwoty do pobrania, ale nie więcej niż 10 pensji minimalnych, ustalonych przez prawo Ukrainy i obowiązujących w momencie wpłaty wkładu; 

•  przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej dłużnik ma możliwość egzekucji dobrowolnej w określonym terminie;

•  informacje o dłużnikach wpisywane są do Jedynego Rejestru Dłużników ; dane powyższego Rejestru są otwarte;

•  egzekucja według dokumentów przede wszystkim odwołuje się do środków dłużnika; 

•  egzekucja mienia dłużnika polega na jego aresztowaniu, wycofaniu (pobraniu środków z kont) oraz jego przymusowej realizacji;

•  opłaty wykonawcze pobierane są przez wykonawcę państwowego z dłużnika w wysokości 10 procent kwoty podlegającej egzekucji;

•  decyzje, działania czy bezczynność wykonawcy w stosunku do wykonania orzeczenia sądu mogą być oskarżane. 

Kontrola wykonania egzekucji komorniczej przez wierzyciela oraz wspomaganie czynności egzekucyjnych w oparciu o przepisy prawa (nd. przekazanie komornikowi posiadanej przez wierzyciela informacji o mieniu dłużnika etc.) pozwala zrobić proces egzekucji komorniczej bardziej skutecznym .

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Postępowanie upadłościowe na Ukrainie odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 19 lutego 2020 roku.

Copyright © 2014-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.