Windykacja sądowa na Ukrainie (zaktualizowany)

Jeszcze do rozpoczęcia procesu windykacji sądowej ważnym jest ocenić, na ile oczekiwania od takiej windykacji odpowiadają faktycznym okolicznościom, a właściwie:

1/ ocenić faktyczny stan prawny dokumentów dotyczących zobowiązań, w tym - czy mogą one być odpowiednim dowodem w trakcie windykacji sądowej oraz czy ich treść pozwala na stawianie pewnych wymagań przed dłużnikiem; ocena ta będzie pozytywna dla wierzyciela w przypadku profesjonalnego wykonywania działalności prewencyjnej oraz monitorowania kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań.

2/ ocenić faktyczny stan aktywów i zobowiązań dłużnika; ocena ta jest potrzebna do ustalenia ekonomicznej wykonalności tych czy innych działań w procesie windykacji oraz egzekucji; w przypadku profesjonalnego wykonywania działalności prewencyjnej i monitoringu kontrahenta w trakcie wykonywania zobowiązań windykacja sądowa najprawdopodobniej będzie ekonomicznie wykonalna.

Przed wniesieniem sprawy do sądu ważne jest załatwienie szeregu formalności. Wśród takich formalności są obowiązujące tylko w niektórych przypadkach (np. dokonanie odrębnej procedury zwrócenia się do dłużnika z roszczeniem) i formalności obowiązkowe w bezwzględnej większości przypadków (np. opłaty sądowe).

Ważne jest również dokonanie oceny stosowności i wybór sposobu ubezpieczenia roszczenia wobec dłużnika, ponieważ postępowanie sądowe oraz egzekucja komornicza są czasochłonne i kosztowne.

Zwracamy uwagę na możliwość włączenia honorariów adwokackich do kwoty kosztów w prawnych podlegających zwrotowi (zapłaceniu) przez dłużnika. Należy jednak zauważyć, że takie koszty są naliczane tylko w pewnych warunkach i nie zawsze w całości.

Zalecamy zwrócić uwagę na przygotowanie pozwu i innych dokumentów, które są składane do sądu, ponieważ dokumenty te muszą spełniać szereg wymagań formalnych . W przypadku niespełnienia wymagań formalnych pozew może zostać zwrócony przez sąd bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach po zwrocie dokumentów przez sąd wierzyciel może zostać pozbawiony możliwości sądowej ochrony swoich praw.

Spory gospodarcze na Ukrainie między osobami prawnymi, między osobami prawnymi a przedsiębiorcami-osobami fizycznymi, a także między przedsiębiorcami-osobami fizycznymi są rozpatrywane przez Sądy Gospodarcze Ukrainy. W większości przypadków spór z partnerem z Ukrainy może być również przedmiotem postępowania poza Ukrainą. Aby wykonać decyzję takiego sądu na Ukrainie, koniecznym jest  przeprowadzenie odrębnej procedury sądowej na Ukrainie (więcej w artykule Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie).

Spory gospodarcze na Ukrainie rozpatrywane są w trzech instytucjach (sądy I instancji ( odrębny sąd dla każdego obwodu ) (ze spisem podobnych sądów można zapoznać sie tutaj , sądy apelacyjne (ze spisem sadów można zapoznać się tutaj oraz Kasacyjny Sąd Gospodarczy Sądu Najwyższego Ukrainy .

Spory gospodarcze rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Gospodarczego Ukrainy (darmowo zapoznać się z jego przepisami w języku ukraińskim można na tutaj .

W większości przypadków po wydaniu wyroku sądowego konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Otrzymany na podstawie decyzji sądu tytuł wykonawczy podlega wykonaniu w czasie egzekucji komorniczej. Również wierzyciel może wszcząć postępowanie upadłościowe w celu uzyskania od dłużnika swoich należności na Ukrainie.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Postępowanie upadłościowe na Ukrainie : odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej 

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

 Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 14 lutego 2020 roku.

Copyright © 2015-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.