Uzyskanie świadectwa Force majeure (“Siła wyższa”) na Ukrainie #COVID-19

Poniższe informacje są kontynuacją poprzedniego artykułu na temat Force majeure (“Siła wyższa”) na Ukrainie ( #COVID-19 )

W celu uzyskania świadectwa siły wyższej w związku z niemożnością wykonania zobowiązań wg umowy należy:

Krok 1. Przygotować następujące dokumenty:

✔ odpowiedni formularz wniosku podpisany przez kierownika przedsiębiorstwa (przedstawiciela przedsiębiorstwa);

✔ kopia umowy;

✔ kopia ukazu (rozporządzenia) w związku z koniecznością zaprzestania działalności na podstawie odpowiednich aktów prawnych;

✔ list (zawiadomienie drugiej strony umowy).

Krok 2. Uiścić opłatę usług Izby Handlowo-Przemysłowej za przegląd dokumentów i wydanie certyfikatu (w niektórych przypadkach usługa ta jest świadczona bezpłatnie).

Krok 3. Złożyć dokumenty do Izby Handlowo-Przemysłowej (IHP) Ukrainy lub do odpowiedniej regionalnej IHP w jeden z następujących sposobów:

✔ Wysłać dokumenty drogą elektroniczną na adres IHP: ucci@ucci.org.ua.

Uwaga !

OGÓLNY ROZMIAR PLIKÓW DO POBRANIA NIE MUSI BYĆ WIĘKSZY NIŻ 10 MB W JEDNYM LIŚCIE!

Jeśli otrzymano odpowiedź automatyczną, że skrzynka pocztowa jest pełna, należy sprawdzić rozmiar załączników. Większe pliki najlepiej jest wysłać bezpośrednio na dysk Google (lub inny serwis przechowywania plików) i wstawić do wiadomości link do pliku zamieszczonego w serwisie.

✔ Wysłać dokumenty pocztą na adres IHP Ukrainy lub do odpowiedniej regionalnej IHP.

✔ Przekazać dokumenty przez kierownika lub przedstawiciela osobiście (zalecamy sprawdzić godziny pracy odpowiedniego IHP).

Krok 4. Rozpatrzenie dokumentów przez Izbę Przemysłowo-Handlową odbywa się biorąc pod uwagę złożoność i ilość dokumentów w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku przez przedmiot działalności gospodarczej oraz w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych - od daty złożenia wniosku przez osobę fizyczną.

W wyniku rozpatrzenia wniosku Izba Handlowo-Przemysłowa wydaje lub odmawia wydania świadectwa siły wyższej.

Przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosku może być na przykład niezłożenie dokumentów, brak wymaganych załączników w złożonych dokumentach lub brak opłaty usług IHP.

Jeśli IHP odmówiła wydania świadectwa siły wyższej, w niektórych przypadkach możliwe jest odzyskanie środków wpłaconych za uzyskanie takiego świadectwa.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.    

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.    

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie 

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne 

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Postępowanie upadłościowe na Ukrainie odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Copyright © 2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.