Force majeure (“Siła wyższa”) na Ukrainie ( #COVID-19 )

17 marca 2020 r. Parlament Ukrainy uchwalił ustawę, która zalicza kwarantannę wprowadzoną przez Gabinet Ministrów Ukrainy do okoliczności siły wyższej.

Co należy zrobić, aby rozwiązać sytuację w okolicznościach siły wyższej?

Krok 1 Należy zrobić listę istniejących zobowiązań, które nie mogą zostać wypełnione na skutek wprowadzenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy kwarantanny.

Krok 2 Warto też przejrzeć swoje umowy, a mianowicie paragraf o sile wyższej i określić, jak siła wyższa wpływa na zobowiązania wynikające z każdej umowy. Z przyjemnością pomożemy w razie jakichkolwiek pytań z tym związanych.

Jeżeli okaże się, że umowa nie zawiera warunków dotyczących siły wyższej, stosowane będą ogólne zasady określone w prawie ukraińskim, a mianowicie:

- osoba, która naruszyła zobowiązania, zostaje zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, jeżeli udowodni, że naruszenie nastąpiło z powodu siły wyższej (należy pamiętać, że zostaje ona zwolniona z odpowiedzialności (grzywna itp.), nie z zobowiązań);

- przedawnienie nie wygasa, jeżeli siła wyższa przeszkadza wniesieniu roszczenia.

Krok 3 Trzeba poinformować kontrahenta o niemożliwości wypełnienia zobowiązań w związku z wystąpieniem siły wyższej (zawiadomić należy na piśmie oraz zachować dowody wydania polecenia w wypadku występowania sporów sądowych).

Krok 4 Należy złożyć wniosek do Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy lub odpowiednich regionalnych izb handlowo-przemysłowych o wydanie świadectwa dotyczącego siły wyższej i uzyskać takie świadectwo. O tym, jak uzyskać świadectwo - w następnym artykule.

Uwaga !

1. Świadectwo dotyczące siły wyższej należy uzyskać dla każdej umowy lub zobowiązania, dla których istnieje siła wyższa.

2. Zaświadczenie należy uzyskać tylko wtedy, gdy naruszenie zobowiązania zaszło właśnie z powodu siły wyższej.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie 

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne 

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Postępowanie upadłościowe na Ukrainie odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Copyright © 2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.