Windykacja należności na Ukrainie: działania prewencyjne (zaktualizowany)

O efektywność prowadzenia działalności gospodarczej czy inwestycyjnej na Ukrainie, w tym działalność eksportową na rynek Ukraiński czy działalność importową z Ukrainy do Polski, należy zadbać już na etapie przygotowawczym do podpisania umowy ze swoim kontrahentem z Ukrainy.  

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na następne korzyści jakościowo przeprowadzonej weryfikacji partnera z Ukrainy:

a/ jakościowe przeprowadzenie weryfikacji partnera biznesowego (więcej w artykule Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie), w tym przeprowadzenie ustalenia majątkowego oraz оceny wiarygodności płatniczej kontrahenta pozwoli na wyznaczenie możliwego ryzyka w celu wyboru sposobów regulacji stosunku prawnego między stronami umowy oraz wpisania do umowy warunków, niezbędnych podczas windykacji;

Ustalenia majątkowe pozwalają ustalić, między innymi, posiadanie po przez kontrahenta nieruchomości, samochodów, udziałów w spółkach; obecność długu wobec skarbu Państwa; obecne postępowania sądowe oraz komornicze.

b/ poziom ryzyka, ujawniony podczas weryfikacji kontrahenta, może spowodować potrzebę odpowiedniego sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań. W wypadku korzystania z usług osób trzecich w celu zabezpieczenia przed brakiem płatności za dostarczony towar lub usługę należy wziąć pod uwagę warunki świadczenia podobnych usług. Na przykład jednym z warunków świadczenia podobnych usług może być określony przez KUKE maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Właściwe wykonanie działalności prewencyjnej oraz czynności do zabezpieczenia wykonania zobowiązań znacząco zwiększa szanse na należyte wykonanie umowy przez kontrahenta oraz skuteczność windykacji należności na Ukrainie.

Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, które powstały po zapoznaniu się z artykułem.

AGENSTI LEGAL&TAX  jest firmą specjalizująca się w obsługiwaniu biznesu na Ukrainie. Eksperci AGENSTI LEGAL&TAX pomagają w trakcie eksportu, importu, kooperacji, działalności biura R&D oraz inwestycji na Ukrainie. AGENSTI LEGAL&TAX oferują obsługę prawną, doradztwo podatkowe, usługi adwokata oraz obsługę księgowości.

Artykuły, które również mogą być korzystne:

•  Weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie 

•  Monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

•  Windykacja sądowa na Ukrainie

•  Egzekucja komornicza, wykonywanie orzeczeń polskich sądów na Ukrainie

•  Postępowanie upadłościowe na Ukrainie odpowiedzi na pytania, które zadają najczęściej

Aby otrzymywać w pierwszej kolejności zawiadomienia o ukazaniu się nowego artykułu na interesujący temat, zmianach w artykule, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub aktualnej informacji w zakresie działalności Agencji subskrybuj email wysyłkę  oraz subskrybuj Telegram .

Korzystanie z artykułu jest dozwolone pod warunkiem rozpowszechnienia w Internecie części artykułu (nie więcej niż 25 procent artykułu) z dofollow linkiem (hiperłączem) na stronę internetową artykułu.

Artykuł został zaktualizowany w dniu 07 lutego 2020 roku.

Copyright © 2014-2020 Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o.