Oferta dla polskiego biznesu oraz polskich inwestorów na Ukrainie

weryfikacja partnera biznesowego na Ukrainie 

sprawdzenie rzetelności kontrahenta, ustalenia stanu majątkowego, ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta, stały monitoring kontrahenta w trakcie wykonania zobowiązań

ecommerce, commerce, installments, debt, date, tax, pawn

windykacja długów i należności B2B na terenie Ukrainy

windykacja przedsądowa (polubowna), windykacja sądowa, wspomaganie czynności egzekucyjnych, obsługa postępowań upadłościowych, wsparcie w trakcie sprzedaży długu kontrahentów z Ukrainy

komunikacja z władzami państwowymi

komunikacji w sprawach biznesu oraz inwestycji z władzami państwowymi oraz samorządami terytorialnymi, między innymi w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych, uzyskania zezwoleń, pozwoleń, etc, regulatory compliance

wsparcie inwestycji na Ukrainie

due diligence (badania) stanu prawnego oraz podatkowego inwestycji (biznesu, spółki, nieruchomości, działki etc.), opracowanie oraz zrealizowanie schematu nabycia, inwestycji, zarządzania inwestycją oraz wyjścia z inwestycji

doradztwo podatkowe

bieżące doradztwo podatkowe, przygotowanie do kontroli podatkowej, wsparcie przy kontroli i postępowaniu podatkowym, audyt podatkowy, due diligence podatkowe, doradztwo w unikaniu podwójnego opodatkowania

przedstawicielstwo na Ukrainie

wykonanie czynności prawnych na Ukrainie w imieniu polskich osób prawnych oraz przedsiębiorców na każdym etapie: założenia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej

wsparcie uznania i wykonania orzeczeń polskich sądów

przeprowadzenie analizy orzeczeń na zgodność z wymaganiami uznania i wykonania, przygotowanie wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia oraz niezbędnych dokumentów, reprezentowanie przed sądem oraz w trakcie egzekucji komorniczej

reprezentowanie w postępowaniach oraz w sprawach karnych

reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracji publicznej, przed sądami, w tym zaskarżenie działań lub bezczynności organów ścigania, organów podatkowych, służb celnych, pełnomocnictwo w zakresie spraw karnych

stała obsługa prawna biznesu na Ukrainie

kompleksowa obsługa prawna, bieżące doradztwo korporacyjne, prawo spółek, analiza oraz sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, wsparcie w trakcie uzyskania zezwolenia na pracę, informowanie o nowych regulacjach prawnych etc

obsługa księgowości biznesu na Ukrainie

kompleksowa obsługa księgowa (outsourcing księgowy), odrębne usługi księgowe w określonym zakresie, doradztwo księgowe, nadzór nad księgowością, audyt finansowy, badania sprawozdań finansowych

zorganizowanie usług wspierających

zorganizowanie usług wspierających w zakresie działalności Agencji, między innymi usług notariusza, usług wyceny biznesu, nieruchomości etc., usług windykatora terenowego etc.