O nas

offline na Ukrainie na stałe

pracujemy na Ukrainie na stałe, czekamy w naszym biurze we Lwowie oraz zapewnimy wsparcie w zakresie działalności Agencji na terenie Ukrainy (oprócz terenów okupowanych)

002-icon-design

online obsługa

oferujemy obsługę online bez konieczności wyjazdu na Ukrainę poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub przez messengery (Scype, WhatsApp, Viber, Telegram)

15-letnie doświadczenie

korzystamy z ponad 15-letniego doświadczenia zawodowego na Ukrainie adwokatów, radców podatkowych, audytorów oraz księgowych

zasady etyki adwokackiej, NDA, RODO

stosujemy obowiązujące zasady etyki adwokackiej, zachowujemy poufność (NDA) oraz zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z RODO

ubezpieczenie odpowiedzialności

posiadamy dobrowolne ubezpieczenie przez PZU odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności na terenie Ukrainy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych

obsługa w języku polskim

kontakt mailowy, telefoniczny lub przez messengery zapewnia specjalista, który posługuje się językiem polskim, zapewnimy również przekazanie dokumentów w języku polskim

bezpłatna wycena

przeprowadzimy bezpłatną wycenę naszego wynagrodzenia, które może być zapłacone w różnorodny sposób rozliczenia: ryczałtowe, stały ryczałt miesięczny (kwartalny), godzinowe oraz „success fee”

wynagrodzenie

wynagrodzenie Agencji może być zapłacone w polskich złotych (PLN) na konto bankowe w Kredobanku (100% PKO Bank Polski SA) w ustalonym wcześniej sposobie rozliczenia.